Prelucrarea datelor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată si completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, Imperial Hotel Management S.R.L. are obligația de a administra in condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană.


Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpăratorilor) privind situația contului lor de pe horecads .ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activitați comerciale de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vanzarilor și comportamentul consumatorului. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.


Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodata, aveți dreptul să vă opuneți prelucrarii datelor personale care va privesc și să solicitați ștergerea datelor cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată la adresa: P-ța Gabor Aron, nr. 4, Targu Secuiesc jud. Covasna.